a

Bên cạnh cho thuê bàn ghế sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, Phương Nam Event còn cho thuê và tổ chức sự kiện khác như:

Bên cạnh cho thuê bàn ghế sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, Phương Nam Event còn cho thuê và tổ chức sự kiện khác như:

0909.954.039